IT-marknadens olika konsultmäklare

konsultmäklare

När lagen om offentlig upphandlig infördes i Sverige (1994) innebar det att mindre IT-konsultföretag fick svårt att hantera dessa stora upphandlingar och fick således inga av dessa uppdrag. Trotts att de kanske var mer meriterade. Detta skapade då en ny marknad för så kallade konsultmäklare

Konsultmäklarna har inga egna konsulter utan köper in underkonsulter för respektive uppdrag.  På så sätt slipper de hela personalhanteringen som konsultbolagen dagligen får hantera. Uppdragen fås genom de ramavtal som konsultmäklarna tecknar med sina kunder. På så sätt underlättas administrationen avsevärt för både slutkund och IT-konsult.

Konsultmäklare har normalt en CV databas som de i första hand söker i för att hitta rätt konsulter. Omdömen från tidigare uppdrag är såklart också avgörande i urvalsprocessen. Med denna bas kan urvalsprocessen effektiviseras och gynna alla parter. Konsultmäklarnas arvoden kan skilja en del men branschstandard ligger på ca 10%. En nivå som de flesta idag tycker är rimligt.

Trenden är tydlig när det gäller framtiden för konsultmäkleri. Branschen för konsultmäklare har de senaste åren nämligen mångdubblats och tillväxten beräknas fortsätta några år till. Idag ligger denna marknad på ca 6 miljarder kronor.

Denna framgång beror till stor del att större bolag som köper många olika konsulter inte har tid och råd att själva göra allt detta arbete. Vinsten är helt enkelt för liten. Konsulterna tycker å sin sida att det är ett bra sätt att få nya och spännande uppdrag på. Så marknaden bara ökar.

 

 

Vår lista på några bra Svenska konsultmäklare eller konsultförmedlare

 

eWork

Workforce Logiq

KeyMan

Konsultkompaniet

A Society

Sourcing Network

Nikita

Centric

Difind

Tingent

Nox Consulting

meOne