Konsultuppdrag

konsultuppdrag

 

På den Svenska IT-marknaden har konsultbranschen fungerat på i stort samma sätt under många år. Men under de senaste åren har man sett tydliga trender som förändrar förutsättningarna.

Förutom att IT-branschen vuxit till en enorm industri som idag omsätter över 180 miljarder så finns det andra trender som man bör uppmärksamma. 

Allt fler konsultköpare önskar mer flexibla konsultkontrakt och konsultuppdrag eftersom de inte kan sysselsätta konsulten 40 timmar varje vecka. Därför tror jag att de konsulter som kan erbjuda detta har en fördel mot andra de närmaste åren.

Konsultföretag har alltid haft svårt att behålla bra personal eftersom andra företag vill ha dem och erbjuder bättre villkor. Men nu väljer allt fler av de mer kvalificerade konsulterna att köra eget (frilansa). Då får de välja och anpassa konsultuppdrag på egen hand. För att hitta dessa specialister anlitar kunderna i allt större utsträckning någon form av konsultförmedlare.

Dessutom är det viktigt att skilja på resurskonsulter som jobbar 40 timmar i veckan under längre
perioder. Mot de konsulter som kommer in med sin specialkompetens och gör kortare insatser. Den senare tror jag personligen, har en ljusare framtid. 

En annan tydlig trend är att allt fler större bolag och offentliga verksamheter väljer att köpa konsulter av konsultmäklare. Administrationen att hantera alla konsultföretagen och förfrågningarna på egenhand tar helt enkelt för mycket tid.

Om man får titta lite i spåkulan så tror jag att längre konsultuppdrag kommer bli allt mer sällsynta framöver. Speciellt om förutsättningarna med dagens anställningsskydd förändras. Där emot tror jag att Specialistkonsulter har en fortsatt bra marknad att se framemot. Dessutom ställs nya krav nu när allt fler konsultuppdrag går via konsulmäklare. 

Trotts de mörka moln som syns i horisonten i form av outsourcade IT-avdelningar och internationell konkurrens ser jag en ljus framtid för de konsulter som kan anpassa sig till den nya Svenska IT-konsultmarknaden. Anledningen till att konsultuppdragen kommer finnas kvar är helt enkelt att det är mer komplicerat än man kan tro att göra visa uppgifter utan fysisk närvaro. Saker tar helt enkelt längre tid och då blir timpriset en sekundär fråga i slutändan.

Den ständiga förändringen som sker i vardagen gäller även IT konsultmarknaden. För att denna förändring ska bli till din fördel gäller det att hänga med i utvecklingen och helst ligga i framkant.
De online-tjänster och Communitys som idag finns via nätet innebär nämligen helt andra spelregler.
Så de som kan utnyttja detta bir de stora vinnarna framöver. Kompetensmässigt måste man även framöver kunna redovisa sin kompetens och erfarenhet. Något som blir allt viktigare är olika typer av Certifieringar och goda referenser.

Som en känd IT-entreprenör sagt ” Om du tycker att kompetens är dyrt vad tror du då att inkompetens kostar”

För dig som söker nya konsultuppdrag finns det flera olika sätt att hitta dessa. Först och främst skadar det inte med kontakter i branschen. Annars kan man alltid kontakta någon av marknadens olika konsultmäklare. Annaars finns det numera även samligsplatser på nätet som man kan bli medlem på. Jobbar man aktivt med alla dessa tre kanaler så hittar man garanterat nya konsultuppdrag.

 

 Konsultuppdrag

 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Kiruna, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Gävle, Sandvik, Mora, Falun, Borlänge, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Norrköping, Jönköping, Linköping, Nyköping, Skövde, Karlstad, Lund, Trollhättan, Borås, Kalmar, Vaxsjö, Halmstad, Helsingborg, Trelleborg, Karlskrona, & Visby.

 

Bild: Konsultuppdrag